Varovanje zasebnosti

Politika o varovanju zasebnosti pri Podjetju Selmar d.o.o.  Slovenija

Upravljavec podatkov

Podjetje Selmar d.o.o., Mariborska cesta 83, 3000 Celje

Podjetje Selmar d.o.o. je neodvisni poslovni subjekt in ni del Skupine BMW, vendar pri poslovanju uporablja znamko BMW za prodajo in servisiranje vozil BMW na podlagi licence. Za več informacij preberite Politiko o varovanju zasebnosti BMW Vertriebs GmbH (Siegfried-Marcus-Strasse 24, 5021 Salzburg, Avstrija, vpisan v sodni register pri okrožnem sodišču v Salzburgu pod številko FN 63069), ki v Republiki Sloveniji deluje prek slovenske podružnice BMW VERTRIEBS GMBH, distribucija motornih vozil – Podružnica Ljubljana (Ameriška 8, 1000 Ljubljana, s številko za DDV SI 76371697, vpisan v poslovni register pod številko 2246716000), v nadaljevanju BMW NSC, glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo navedene družbe Skupine BMW.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov podjetja Selmar d.o.o.:

Mirela Begovič
Tel.: 02/42 44 000
mirela.begovic@selmar.si

Kako zbiramo vaše osebne podatke

Podjetje Selmar vaše osebne podatke med drugim obdeluje v naslednjih primerih:

 • če se na nas obrnete neposredno, na primer prek spletne strani podjetja Selmar, in zahtevate informacije o izdelkih in storitvah BMW;
 • če kupite izdelek ali storitev neposredno od nas;
 • če se odzovete na naše akcije neposrednega trženja, na primer če izpolnite odzivno kartico ali vnesete podatke na naši spletni strani;
 • če nam vaše osebne podatke posredujejo družbe iz Skupine BMW ali druge tretje osebe;
 • če nam vaše osebne podatke na podlagi dovoljenja pošljejo drugi poslovni partnerji;
 • če pridobimo vaše osebne podatke iz drugih virov (na primer od posrednikov poslovnih naslovov).

Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil predhodno obveščen o tej politiki varovanja zasebnosti. Če ste mlajši od 16 let, nam osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali skrbnika.

Vljudno vas prosimo, da nam pomagate ohranjati ažurnost podatkov tako, da nam sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov ali preferenc.

Katere podatke o vas lahko zbiramo?

O vas lahko zbiramo naslednje vrste podatkov:

 • Kontaktni podatki ► – ime, naziv, začetnice, naslov, telefonske številke, elektronski naslov, številka faksa.
 • Osebni podatki ►- datum rojstva, zakonski stan, družinski člani, vozniški izpit (kategorija), poklic, testne vožnje, hobiji, izbran način plačevanja, izbran kontaktni kanal, identifikacijska številka vozila, ime družbe.
 • Interesi ► – podatki o vaših interesih, vključno z vrsto vozil, ki vas zanimajo.
 • Uporaba spletne strani in komunikacije ► – način, na katerega uporabljate naše spletne strani in/ali odpirate oziroma posredujete naša sporočila, vključno s podatki, zbranimi s piškotki in drugimi tehnologijami za sledenje (Ta stran: www.selmar.si ne zbira piškotkov, ali kakšne druge analitike).
 • Podatki o prodaji in servisiranju ► – podatki, ki se nanašajo na nakupe, vključno z identifikacijsko številko stranke, številko pogodbe in podatki o tem, ali je stranka izkoristila možnost financiranja s strani BMW FS, ter podporo in servisiranje, vključno s pritožbami in zahtevki.
 • Podatki o zgodovini stranke ► stopnje zadovoljstva stranke (in dodatni podatki iz samopostrežne platforme), prejete ponudbe, podatki o nakupu vozila, vključno z modelom, konfiguracijo, datumom nakupa, datumom registracije, registrsko številko vozila, datumom naročila, datumom dobave, imetnikom vozila, navedeno ceno, podatki o garanciji, preostalo vrednostjo, morebitnimi dodatnimi podatki glede zavarovanja (na primer vozila v gospodinjstvu, uporaba prenosnih storitev), podatki o nakupu rezervnih delov, dodatkov in izdelkov za življenjski slog, podatki, pridobljeni med obiskom podjetja Selmar (na primer zahteve, podatki o posvetovanju, odgovornem prodajnem svetovalcu, zgodovini servisiranja), zgodovina akcij/odzivi na kampanje, zgodovina pritožb, zgodovina storitev.
 • Uporaba naprav in storitev ►– kako uporabljate napravo (prenosno ali vozilo) in storitve, ki jih naprava nudi.
 • Podatki o konfiguraciji vozila ► – podatki o lastnostih in trenutnih nastavitvah vašega vozila (ki se jih identificira z identifikacijsko številko vozila).
 • Tehnični podatki o vozilu ► – podatki o tem, kako delujejo ali kako so delovali motor in sistemi v vozilu, raven napolnjenosti rezervoarja, preostali (potovalni) doseg, podatki RTTI (prometne in potovalne informacije v realnem času, vneseni podatki o navigaciji), zunanja temperatura, število prevoženih kilometrov, povprečna hitrost.
 • Podatki o lokaciji vozila/naprave ► – lokacija vašega vozila ali prenosne naprave.

Kako so lahko podatki o vas uporabljeni?

Uporaba osebnih podatkov v skladu z zakonodajo EU mora temeljiti na eni od številnih pravnih “podlag” in za vsako uporabo te politike moramo navesti podlago. Podlago, ki jo uporabljamo za utemeljitev vsake uporabe vaših informacij, navajamo poleg uporabe.

Podpora strankam in trženje – za odziv na povpraševanja ter za pošiljanje novic in ponudb ►

 • Podjetje Selmar zbira [Kontaktne podatke, Osebne podatke in Interese, Podatke o zgodovini stranke, Podatke o uporabi spletne strani in komunikacij] in lahko uporabi [Podatke o prodaji in servisiranju, Podatke o konfiguraciji vozila in Tehnične podatke o vozilu], da bi določil novice in ponudbe, ki vas najverjetneje zanimajo, ter vas kontaktira v zvezi s temi ponudbami, v skladu z vašimi tržnimi preferencami. Podjetje Selmar lahko te podatke posreduje [NSC BMW in BMW FS] z namenom nadaljnje obravnave vaših zahtev in nadaljnjih konkretnih ponudb, ki vam jih pošlje.
 • Utemeljitev uporabe: privolitev, zakoniti interes.
 • Zakoniti interes: Ta obdelava temelji na zakonitem interesu podjetja Selmar izvajati promocijo in zagotavljati informacije o svojih izdelkih in storitvah. Temeljne pravice in svoboščine strank in potencialnih strank smo pretehtali glede na interese podjetja Selmar. do obdelave osebnih podatkov v opredeljene namene.
 • Izbira: Privolitev za trženje je mogoče kadar koli preklicati z učinkom za naprej. Stranka lahko tudi ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja.

Prodaja in servis vozil – za obdelavo vašega nakupa, konfiguracijo in servisiranje vašega vozila ►

 • Podjetje Selmar d.o.o. pridobi Kontaktne podatke, Podatke o konfiguraciji vozila, Tehnične podatke o vozilu in Podatke o prodaji in servisiranju, kot tudi Podatke o zgodovini stranke, ko kupite, servisirate ali date v popravilo vozilo kot del prodaje ali servisiranja, vključno z garancijskimi zahtevki in preverjanji, in jih uporabi, da vam zagotovi storitve, ki jih zahtevate in vas obvešča o vprašanjih v zvezi z vašim vozilom. Do teh informacij imata lahko dostop družbi BMW NSC in BMW AG za iskanje rešitev v zvezi s tehničnimi in drugimi vprašanji, povezanimi z zagotavljanjem teh storitev.
 • Zgoraj navedeni upravljavci lahko tekom postopka popravila prejmejo tudi omejene Podatke o lokaciji vozila, ki jih lahko uporabljajo le v skladu z Zaščitnimi ukrepi glede Podatkov o lokaciji.
 • Posredovanje osebnih podatkov za Prodajo in servis vozil je pogodbena obveznost; neizpolnitev obveznosti posredovanja podatkov vpliva na pravilno izvajanje pogodbe oz. lahko onemogoči izvajanje pogodbe.
 • Utemeljitev uporabe: Izvajanje pogodbe, zakoniti interes
 • Zakoniti interes: Obdelava temelji na zakonitem interesu podjetja Selmar d.o.o. ohranjati najvišji standard prodaje, storitev in izdelkov, ki jih Podjetje Selmar d.o.o. ponuja. Temeljne pravice in svoboščine strank in potencialnih strank smo pretehtali glede na interese Trgovca za obdelavo osebnih podatkov v opredeljene namene.
 • Izbira: Stranka lahko kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na njene konkretne okoliščine.

Zahteve po vaših podatkih – za izpolnitev naših zakonskih obveznosti do organov pregona, regulatornih organov in sodišč ►

 • Selmar d.o.o. zavezuje pravo Slovenije in mora zagotavljati skladnost s tem pravom. To zajema tudi posredovanje vaših podatkov organom pregona, regulatornim organom in sodiščem ter tretjim osebam, udeleženim v pravnih postopkih, v zvezi s postopki ali preiskavami kjerkoli na svetu, kadar se to zahteva. Če je to dovoljeno, bomo na vas naslovili vsako takšno zahtevo oziroma vas bomo pred našim odzivom obvestili, razen če bi to oviralo preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja.
 • Posredovanje osebnih podatkov za namene Zahtev po vaših podatkih je zakonska obveznost, ki je odvisna od posamezne zahteve.
 • Utemeljitev uporabe: Zakonska obveznost, vlaganje ali uresničevanje pravnih zahtevkov oziroma obramba pred njimi.
 • Izbira: Brez izbire.

Prenos tretjim osebam

Osebne podatke je mogoče prenesti tretjim osebam, če obstaja pravna podlaga za prenos.

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo naslednjim subjektom:

 • družbam iz Skupine BMW,
 • pogodbenim partnerjem in servisom,
 • družbam, ki za podjetje Selmar d.o.o. opravljajo storitve, kot je vzdrževanje IT.
 • ponudnikom IT-vzdrževanja, IT-gostovanja, centra za kontakt s strankami.

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo vzdrževati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.

Vsi vaši podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih ali na varnih strežnikih naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev (ali v varni tiskani obliki); pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo naše politike in standardi glede varnosti (ali enakovredni standardi naših podizvajalcev ali poslovnih partnerjev).

Kako varujemo vaše osebne podatke

Uporabljamo vrsto varnostnih ukrepov, vključno z orodji za šifriranje in avtentikacijo, da zaščitimo in zagotavljamo varnost, celovitost in dostopnost vaših informacij .

Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si z našimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadevamo izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov. Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov na podlagi načela potrebe po seznanitvi in le za navedeni namen;
 • prenos zbranih podatkov izključno v šifrirani obliki;
 • strogo zaupni podatki, na primer podatki o kreditnih karticah, se hranijo le v šifrirani obliki;
 • sistemi IT so zaščiteni s požarnim zidom, da se prepreči nepooblaščeni dostop, na primer hekerjem, in
 • stalno spremljanje dostopa do sistemov IT za odkrivanje in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

Kadar vam dodelimo (ali kadar sami izberete) geslo, ki vam omogoča dostop do nekaterih delov naše spletne strani ali katerega koli drugega portala, aplikacije ali storitve, ki jo upravljamo, ste odgovorni za varovanje zaupnosti takega gesla in za upoštevanje vseh drugih varnostnih postopkov, o katerih vas obvestimo. Prosimo vas, da gesla nikomur ne razkrijete.

Zaščitni ukrepi glede Podatkov o lokaciji

Nekatere storitve je mogoče zagotoviti le, če razkrijete svojo lokacijo ali lokacijo svojega vozila. Zaupnost Podatkov o lokaciji jemljemo zelo resno.

V zvezi s Podatki o lokaciji se uporabljajo naslednji zaščitni ukrepi (vključno z informacijami, dostopnimi v okviru postopka servisiranja vozil):

 • podatki se hranijo le v obliki, povezani z vami ali vašim vozilom, toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega je bila dana privolitev;
 • podatki se v tej obliki pridobijo oziroma je dostop do njih omogočen le, če je treba opraviti zahtevano storitev ali če smo v skladu z zakonom dolžni hraniti in/ali zagotavljati podatke (če se od nas zahteva, da podatke zagotovimo organu pregona ali kateri koli tretji osebi, vas bomo obvestili, razen če bi to vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja oziroma če tega ne smemo storiti);
 • Podatki o lokaciji vozila in Podatki o lokaciji naprave se ne povezujejo, razen če je to potrebno za zagotavljanje zahtevanih storitev;
 • Kakršna koli druga uporaba Podatkov o lokaciji za analitične namene bo potekala na nepovratno anonimiziranih podatkovnih zbirkah.

NSC BMW in BMW FS lahko dostopata do Podatkov o lokaciji vozila, BMW AG pa lahko dostopa do Podatkov o lokaciji naprave prek storitev, ki jih zagotavljajo (na primer storitve ConnectedDrive).

Podroben opis Podatkov o lokaciji, prejetih za opravljanje storitve, ki je odvisna od Podatkov o lokaciji, boste dobili pri prvem nakupu vozila oziroma aktiviranju ali konfiguriranju storitve ali aplikacije (na primer ConnectedDrive ali Connected App). Prek samopostrežnega portala MojBMW lahko nadzirate, ali lahko še naprej hranimo oziroma zbiramo navedene podatke, tako da se Podatki o lokaciji v bodoče ne zbirajo več. Opozarjamo vas, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti nekaterih značilnosti naših storitev, če boste omejili zbiranje svojih Podatkov o lokaciji.

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Vaše podatke hranimo le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili pridobljeni, in za katere koli druge dovoljene povezane namene (na primer, če se nanašajo na obrambo zahtevka zoper nas). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bomo hranili dokler se ne izteče daljši rok namena; vendar pa ga za namen s krajšim rokom ne bomo več uporabljali, ko ta poteče.

Dostop do vaših podatkov smo omejili na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

Naši roki hrambe podatkov temeljijo na poslovnih potrebah, vaši podatki, ki niso več potrebni, pa so bodisi nepovratno anonimizirani (hranijo se lahko anonimizirani podatki) bodisi varno uničeni.

Uporaba za podporo strankam in trženje: v zvezi z vašimi podatki, ki se uporabljajo za podporo strankam in trženje, lahko vaše podatke za ta namen hranimo 6 mesecev po datumu, ko smo prejeli vašo zadnjo privolitev za trženje, ali po datumu, ko ste nazadnje odgovorili na našo tržno komunikacijo (razen v primeru odklonitve prejemanja nadaljnjih sporočil).

Uporaba za izvajanje pogodbe glede prodaje vozila in servisiranja: glede vaših podatkov, ki se uporabljajo za izvajanje katere koli pogodbene obveznosti do vas, lahko hranimo navedene podatke v času veljavnosti pogodbe in še 1 leto, za obravnavo kakršnih koli poznejših povpraševanj ali zahtevkov.

Kadar se proučuje vložitev zahtevka: vse podatke, glede katerih menimo, da bodo potrebni za obrambo pred zahtevkom ali za uveljavljanje ali vložitev zahtevka zoper vas, nas ali tretjo osebo, lahko hranimo dokler je mogoče navedeni zahtevek uveljavljati.

Prenos vaših podatkov v tretje države

Vaši osebni podatki se lahko za katerega koli od navedenih namenov prenesejo v državo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v kateri je lahko zakonodaja o varstvu osebnih podatkov nižjega standarda kot v EGP. Zagotovili bomo, da bodo vsi vaši podatki, ki bodo dostopni zunaj EGP, obdelovani v skladu z ustreznimi zaščitnimi ukrepi.

Evropska komisija je podala odobritev, da nekatere države izven EGP, na primer Kanada in Švica, zagotavljajo v bistvenem enakovredno zaščito kot jo zagotavlja zakonodaja o varstvu podatkov v EGP, zato niso potrebni nobeni dodatni pravni zaščitni ukrepi. Za države, za katere Evropska komisija ni podala takšne odobritve, kot so na primer Indija ali Japonska, vas bomo prosili za privolitev za prenos ali pa podatke prenesli v skladu s pogodbenimi določili, ki jih je odobrila Evropska komisija in ki prejemniku neposredno nalagajo enakovredno obveznost varstva podatkov, razen če nam je na podlagi zakonodaje o varstvu podatkov, ki se uporablja, dovoljeno prenesti podatke brez takšnih formalnosti.

Če želite izvod posameznih zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo pri izvozu vaših podatkov, nam to prosim sporočite na 03/42 44 000

Vzpostavitev stika z nami, vaše pravice do varstva podatkov in vaša pravica do pritožbe pri organu za varstvo podatkov

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: Mirela Begovič mirela.begovic@selmar.si.

Pravico imate:

 • da od nas zahtevate, da vam zagotovimo nadaljnje podrobnosti o tem, kako uporabljamo vaše podatke,
 • da dostopate do vaših osebnih podatkov in kopije podatkov, ki ste nam jih posredovali,
 • da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke brez oviranja posredujete drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, če obdelava vaših podatkov temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi,
 • da od nas zahtevate, da posodobimo vse netočnosti v podatkih, ki jih hranimo,
 • da od nas zahtevate, da izbrišemo vse podatke, za uporabo katerih nimamo več zakonite podlage,
 • da, kadar obdelava temelji na privolitvi in v zvezi s kakršnim koli neposrednim trženjem, prekličete svoje privolitev z veljavnostjo za naprej, tako da prenehamo z navedeno obdelavo,
 • da ugovarjate kakršnikoli obdelavi [vključno z oblikovanjem profila], ki temelji na zakonitih interesih, zaradi vaših posebnih okoliščin, razen če imajo naši razlogi za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov,
 • da od nas zahtevate, da omejimo način, kako uporabljamo vaše podatke, na primer med proučevanjem pritožbe.

Za vaše uresničevanje teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), naših interesov (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katero koli od teh pravic, bomo preverili vašo upravičenost in odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bomo obvestili.

Če niste zadovoljni z našo uporabo vaših podatkov ali z našim odzivom na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za varstvo podatkov [https://www.ip-rs.si/].

Oddelek 3: Referenčno besedilo, na katerega vodijo povezave v oddelku 2:Kontaktni podatki družbe in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo uporabo vaših podatkov, se najprej obrnite na nas:

Selmar d.o.o.
Mariborska cesta 119
3000 Celje

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:
Mirela Begovič
Tel.: 02/42 44 000
mirela.begovic@selmar.si

Odličnost smo v četrt stoletja implementirali v vse segmente našega dela. Ponosni smo na to. Nenehno stremimo k napredku, vztrajno sledimo razvoju in skrbno načrtujemo vizijo, pri tem pa se trudimo ohraniti prijazne medsebojne odnose in si prizadevamo spoštovati temeljne človeške vrednote.

Z dokazljivimi prodajnimi uspehi in z dvema sodobno opremljenima prodajno-servisnima centroma na širšem področju Štajerske obvladujemo štiri napredne in sodobne avtomobilske znamke, pri čemer zagotavljamo celovito storitev za brezkompromisno zadovoljstvo.

Še vedno si postavljamo visoke cilje in odličnost delimo tudi z vami.